Allerhande

De 24 uur maatschappij

Het enige wat we met computers werkelijk doen is internetten. De hele wereld is een prestatie maatschappij aan het worden. It maakt ons leven continu verbonden aan elkaar. Nu 2019 komt er steeds meer nieuwe automatisering in beeld. Buiten de recreatieve manieren van computers  wordt alles om ons heen volledig gedigitaliseerd.

Terwijl wij in Nederland hopeloos achterlopen zijn er grote mogendheden zoals China, Rusland en Amerika die ons overspoelen met verplichte manieren van leven. Er ontstaan nieuwe wetten en regels, die onze veiligheid en privacy zullen garanderen. In hoeverre dit allemaal politieke schijn is zullen we als gewone burger niet weten.

Worden we aan het lijntje gehouden door onzichtbare grootmachten binnen de IT? Een ding is zeker wat wij als burgers nog niet weten is, dat de technieken al ver vooruit gepland zijn. We zijn ‘’verplicht’’ te volgen. Ook al lijkt het alsof de volledige automatisering heel ver weg lijkt.

Nieuwe generaties worden er geboren en worden getraind om ethisch te leren hacken. Hoe jonger je begint des te effectiever zijn we als mensen te koppelen met de automatisering. Het is zomaar een filosofie, een idee die zomaar in me op komt. Waar moeten we ons op voorbereiden?  

Er ontstaan harde scheidingen tussen modern en snel leven en gewoon ouderwets willen zijn. De kloven tussen arm en rijk, hoog en laag opgeleiden , alles draait om de munt en hoe die ingezet wordt om meer en meer verstrikt te raken een de moderne snelle vierentwintig uur maatschappij.