Privacyverklaring

Verwerken persoonsgegevens

Mijn werk is “persoonlijke computerhulp”, ik gebruik uw gegevens om u te bezoeken, contact te houden en om facturen te schrijven. Uw mobiele nummer staat opgeslagen in mijn zakelijke mobiele telefoon. Uw e-mail adres wordt alleen gebruikt om adviezen, offertes en uw vragen of wensen te beantwoorden. Uw e-mail wordt opgeslagen in mijn mail programma. Ik verstuur geen mailings met reklame of andere vormen van marketing.

Doorgeven persoonsgegevens

Ik geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) wanneer dat goed met u besproken is om uw hulppvragen op te lossen.

Bewaren persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door mij niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat ik u computerhulp geboden heb, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een wettelijke verwerking.

Bescherming persoonsgegevens

Uw persoonsgevens worden niet ergens anders opgeslagen dan in mijn zakelijke telefoon en mijn emailprogramma, ik gebruik 1 computer voor het werk wat ik voor u uitvoer.Alles is beveiligd met virusbeveiliging van Microsoft en de website heeft een https:// certificaat waardoor het domein PcGo consultancy een beveilgd domein is. De domein aanbieder is wordpress en het programma waarmee de website wordt gebouwd is wordpress.

Uw rechten van verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door mij  worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring.
Voor ik uw aanvraag inwillig, zal ik u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ik verwerk, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht van bezwaar

In het geval dat ik uw gegevens gebruik voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. 

Cookies op de site wat doen ze en wat doen ze niet?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je een site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen, op mijn site hoeft u niet in te loggen. En zijn de cookies alleen nodig om de website te laten draaien. PcGo Consultancy is geen webwinkel waar op de achtergrond persoonsgegevens worden vastgelegd.

Datalekken melden? Ik ga met zorg om met uw gegevens

Als ik per ongeluk nalatig met gegevens omga moet ik dat registreren volgens de AVG wetgeving, dat is een serieuze aangelegenheid want een vreemde zou aan de haal kunnen gaan met uw gegevens. Daarom moet ik serieuze datalekken melden. Dat ik ben mijn eigen computer loodgieter. Nou bewaar ik geen gegevens in the cloud zoals kpn online , onedrive, google drive of bijvoorbeeld dropbox. Waarom? Omdat ik niet kan aantonen dat dit soort services in the cloud in werkelijkheid veilig en betrouwbaar zijn.